Tjänster

…som Frilansredaktion.se utför: Tidningsproduktion – artiklar, reportage, redigering, annonsproduktion, foto, bildbehandling, trycksaksoptimering Konsultationer i sociala medier – lär dig använda Facebook, Youtube, blogga med mera. Foto till trycksaker Annonsproduktion Översättningar från obegripligt till begripligt Målgruppsanpassning av textmaterial …kort sagt, allt […]

Read More

Arbetsprover

Tidningen Miljö&Hälsa   Jag har varit redaktion för YMHs tidning Miljö&Hälsa sedan 2005. Det betyder att jag skapar hela produktionen fram till tryck, från innehållets planering till intervjuer och artiklar och till sist redigering och bildbehandling sam tryckoptimering. Artikelexempel >> […]

Read More

Om

Frilansredaktion.se drivs av mig, Cicci Wik. – Jag är akademiskt utbildad informatör och praktiskt utbildad journalist som arbetar med… …att skriva artiklar, …göra reportage, …fotografera och bildbehandla, …redigera tryckbara filer, ….sköta kontakten med tryckeriet, …hjälpa dig komma igång med att använda sociala medier eller att blogga.  […]

Read More

Redaktion

Jag gör alla moment som redaktör, från innehållsplanering till intervjuer, artiklar, reportage, redigering, bildbehandling med mera. När mitt arbete är färdigt har jag skapat en tryckfärdig pdf som är färgoptimerad och anpassad för tryckeriets maskineri. Miljö&Hälsa …har jag varit redaktör för sedan […]

Read More
Latest Blog